ű

 

: TP-200AS, TP-100AS

 

Desoldering stations : ǰ ſ

 

 

 

XHP-110 - Hot Air Pencil

 

Ĩ ǰ ſ

 

 

̰

 

MS-1000: BGA USB Microscope
SMD Digital Optical Microscope

 

1) BGA, CSP, SMDs, PCBs ǰ .Ͽ.
2) SMDs, PCBs, etc. ǰ .Ͽ

 

 

 

TEL) 02 487-8782              

 

 


- Hiroshima Factory of goot -